Spleen

Hans Koetsier, Twee hondjes

Een limerickdichter uit Eelde
die zich onbeschrijflijk verveelde
keek triestig naar buiten
door glazige ruiten –
ach lezer, u snapt wat er speelde.

© Judy Elfferich

Over spleen en Spleen