Drs. P zingt onder de douche

.Negentiger zingt Tachtiger: badderklanken vastgelegd door Jaap van den Born.

Van de Zee