Driek van Wissen ✝

Centaur, bron: http://etc.usf.edu/clipart/
KLASSIEK LIEFDESGEDICHT

Ik denk wel eens, mijn schat, wat zou er
Jou toch een kopzorg zijn bespaard
Wanneer ik eertijds was gebaard
Als een bevallige centaur.

Dan was ik aardiger van aard
En uiteraard jou ook veel trouwer
En vond ik niet als Schopenhauer
Een vrouw de inspanning niet waard.

Integendeel, ik had dan power
En dus liep ik in volle vaart,
Blijmoedig zwaaiend met mijn staart,
in het gareel van jouw landauer

En elke poëziebeschouwer
Vond dit een prachtvers – voor een paard.

Driek van Wissen (1943-2010)
Uit: Een loopje met de tijd (1993)