Drie mussen

Vallende vogels
Hier ligt een dooie mus,
Passer decepticus.
Die hebben we gevonden
in de ideeënbus.

Hier ligt een aardse mus,
Passer agnosticus.
Viel zomaar uit de dakgoot
(of uit de hemel dus).

Hier ligt een dwarse mus,
Passer contrarius.
Als iedereen ging vliegen
nam hij geheid de bus.

© Judy Elfferich

.
Ballustrada 28, 3/4

 

Deze grafschriften staan in Ballustrada, jaargang 28 (2014), nummer 3/4.