Weer een cursist in de krant

.
Op 10 maart stond dit ikje van Reina Koelman in nrc.next, een dag later ook in NRC Handelsblad – helaas beide keren met verhaspelde voornaam.
Ikje Reina