Het was in eenen tsinxen daghe…

 
Zo begint het verhaal van Reintje de vos, de superboef. Met zijn listen en mooie praatjes is hij iedereen te slim af.

Reintje de vos in priesterkleed, houtsnede uit 1498
Reintje de vos in priesterkleed, houtsnede uit 1498

Een tsinxen dach, dat is een pinksterdag.
Bij het pinksterfeest draait het ook om de macht van de taal:

En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige wind­vlaag en dat ver­vulde heel het huis waar zij zaten. Er ver­schenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuur­tongen ver­spreidden en zich op ieder van hen neer­zetten, en aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich ver­deelden, en het zat op ieder van hen.
En zij werden allen ver­vuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
Nu woonden er in Jeruzalem god­vrezen­de Joden uit alle volken die er onder de hemel zijn.
Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in ver­warring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en ver­wonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?

Wie echte vossen wilde begluren, kon dat tot gisteren doen via de webcam van Volg de vos.
Opgroeiende vossen gaan de wijde wereld in, daarom is de camera niet meer operationeel. Maar de tot nu toe gemaakte opnamen zijn nog steeds te bekijken.

Van den vos Reynaerde, hertaling door Walter Verniers
Inleiding Van den vos Reynaerde, voorgelezen door Marcel Ryssen